MENU

 

 

УМОВИ ВСТУПУ

До спортивної школи приймаються всі ДІТИ, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

 

Зарахування до спортивної школи здійснюються на підставі:

 

1. Заяви батьків або осіб, що їх заміняють;

2. Медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання про відсутність медичних протипоказань для занять;

3. Копії свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду.

Мінімальний вік дитини. що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту, положення про ДЮСШ та визначається Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з МОЗ.

 

Набір на відділення здійснюється за віком:

ВИД СПОРТУ                                                 ВІК ДИТИНИ

 

БОКС                                                           10 років

БАСКЕТБОЛ                                             8 років

ВОЛЕЙБОЛ                                               8 років

ВЕЛОСПОРТ                                            10 років

ДЗЮДО                                                      6 років

КАРАТЕ                                                     8 років 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА                                9 років

САМБО                                                      8 років

 

Переведення вихованців ДЮСШ відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальній програмі з видів спорту. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються в ДЮСШ у групах попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів.

 

Вихованці ДЮСШ мають право на:

 

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- користування спортивною та оздоровчою базою;

- участь у різних видах навчально-тренувальної роботи, спортивних змаганнях та інших заходах;

- вільне вираження поглядів, переконань, захист від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

- отримання свідоцтва про закінчення ДЮСШ та особистої картки спортсмен.

 

 Вихованці ДЮСШ зобов'язані:

- удосконалювати та підвищувати свою майстерність;

- виконувати навчально-тренувальні навантаження з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, за індивідуальними та календарними планами;

- дотримуватися встановленого спортивного режиму та особистої гігієни;

- інші зобов'язання передбачені чинним законодавством.

 Батьки вихованців або особи, що їх заміняють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківського комітету ДЮСШ;

- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ.

uCoz